So thankful to have this chance to spend my birthday yesterday with my family. Getting down here in Hamilton was a challenge. I had to ask a classmate to drop me off in town, get a new ticket because I missed my bus, and miss meetings for my shoot next week. Gee. Another year added on my age. Life.

"I hope that someday, somebody wants to hold you for twenty minutes straight, and that’s all they do. They don’t pull away. They don’t look at your face. They don’t try to kiss you. All they do is wrap you up in their arms, without an ounce of selfishness in it."

Waa~ What an intense episode! Taking a night off as Practical Skills wrapped last night and tomorrow’s the start of editing it and pre-production for Mad Rush.

Waa~ What an intense episode! Taking a night off as Practical Skills wrapped last night and tomorrow’s the start of editing it and pre-production for Mad Rush.

"Don’t seek, don’t search, don’t ask, don’t knock, don’t demand—relax. If you relax, it comes. If you relax, it is there. If you relax, you start vibrating with it."

— Osho

Bakit ba naman kasi nagkaroon pa ako ng sakit kung kailan sobrang dami kong kailangang gawin? Tatlong linggo pa lang ang dumadaan simula ng bumalik kami sa unibersidad pero pakiramdam ko parang tatlong buwan na. Nagpapasalamat ako at maraming nangyayari pero sana naman makisama itong aking katawan. Sa mga pelikulang gagawin ko nakasalalay ang huling marka ko sa aking pag-aaral kaya ipinagdadasal ko na hindi naman sana ako makakuha ng mababang puntos dahil sa karamdaman ko. Hay.